akademia języka angielskiego

ul. Kolegialna 47, 09-402 plock

tel: +48 601 669 467 email: biuro@akademiaangielskiego.com

Warunki korzystania z serwisu

Firma Akademia Języka Angielskiego z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 47 szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej serwis www.akademiaangielskiego.com i jego podstrony. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Państwa będą użyte w pierwszym rzędzie do wykonania usługi, którą Państwo zamówiliście oraz do poprawy naszej obsługi względem Państwa.

Wykorzystanie Twoich danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przystępując do korzystania z naszego serwisu Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez firmę Akademia Języka Angielskiego jego danych osobowych w celu realizacji usługi dla jego korzyści. Będzie się to odbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Użytkownik ma świadomość prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, przetwarzania lub ich usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.). Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby spełnić Państwa życzenia. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, których wyjaśnienie nie znajduje się na naszych stronach internetowych, prosimy je przesłać na adres: biuro@akademiaangielskiego.com W tytule wiadomości prosimy wpisać „Dane Osobowe".

Zezwolenia

Dla opcji “ZAPYTAJ O OFERTĘ”, „BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZAMÓW NEWSLETTER”, „KONTAKT Z NAMI”, „TEST JĘZYKOWY” Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie wiadomości tekstowych, przesyłek pocztowych lub głosowych.

Mailing

Akademia Języka Angielskiego zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskała dzięki działalności serwisu akademiaangielskiego.com.

Pod określeniem tym rozumiemy informacje jak poniżej:

  • dotyczące bezpośrednio informacji zawartych w serwisie (np. nowości, wewnętrzne promocje, oferty specjalne)
  • nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje, komentarze osobiste itp.)
  • informacje komercyjne dotyczące naszej działalności i działalności Akademii Języka Angielskiego

Wiadomości te wysyłane będą sporadycznie, ich objętość zostanie ograniczona a treść będzie zawierać wyłącznie informacje potencjalnie dla Państwa interesujące lub mające na celu poprawę naszej obsługi względem Państwa.

Użycie plików Cookies

Pliki Cookies mogą być używane. Żadne dane osobowe nie będą w nich przechowywane.

Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące Akademię Języka Angielskiego stanowią jej własność. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Akademia Języka Angielskiego nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

Prawa autorskie

Zawarte w serwisie www.akademiaangielskiego.com i na jego podstronach teksty, ilustracje, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje, filmy wideo czy inne materiały podlegają prawom autorskim i innym prawom własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego użytku czy dystrybucji oraz nie mogą być w jakimkolwiek celu modyfikowane czy przenoszone na inne strony bez pisemnego zezwolenia Akademii Języka Angielskiego.

Partnerzy

Warunki korzystania z serwisu nie dotyczą serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach Akademii Języka Angielskiego

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach korzystania serwisu. Każdą osobę korzystającą z serwisu obowiązuje ich aktualna wersja.